Scroll to top

Rudnik


Mi smo specijalizovana agencija za turističku komunikaciju sa austrijskim korenima i sedištem u Beogradu. Pouzdan smo partner destinacijama, turoperatorima i turističkim agencijama, hotelima, prevoznicima, kulturnim institucijama, atrakcijama, vrhunskoj gastronomiji i događajima iz Srbije za turistički PR & marketing na tržištima Austrije, Nemačke i Švajcarske. Vice versa komuniciramo za pružaoce turističkih usluga iz tih zemalja na tržištima Zapadnog Balkana. Ovde možete preuzeti naša saopštenja.