Scroll to top


Magazin PLACE2GO vodeći je turistički magazin u regiji koji savremenim putnicima pruža zanimljive i korisne informacije o domaćim i svetskim destinacijama. Tekstovi sa stvarnih putovanja obogaćeni su vrhunskim autorskim fotografijama hrvatskih i internacionalnih putnika.