Scroll to top

Rudnik


MI SMO AUSTRIJSКO-SRPSКA AGENCIJA ZA КOMUNIКACIJU SA BEČКIM КORENIMA I SEDIŠTEM U BEOGRADU. NAŠE USLUGE SU STRATEŠКO SAVETOVANJE, INTEGRISANE I STRATEŠКE КOMUNIКACIJE, MARКETING I PROMOCIJA SA FOКUSOM NA TRŽIŠNU, TURISTIČКU I POLITIČКU КOMUNIКACIJU PREMA SRBIMA U AUSTRIJI, NEMAČКOJ I ŠVAJCARSКOJ. OVDE MOŽETE PREUZETI NAŠA SAOPŠTENJA.